NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Akademia NFZ - Programy profilaktyczne

Na stronie https://akademia.nfz.gov.pl/dostępny jest kalendarz badań profilaktycznych. Zaznacz płeć, wybierz wiek i naciśnij przycisk SPRAWDŹ, a kalendarz wygeneruje Ci listę…

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - zamknięta

Od 15 grudnia nie działa Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod numerem telefonu 800 137 200. Wciąż aktualny jest numer Telefonicznej Informacji Pacjenta…

RECEPTY WYSTAWIONE W 2011 r. NIE TRACĄ WAŻNOŚCI !

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Aktualności > RECEPTY WYSTAWIONE W 2011 r. NIE TRACĄ WAŻNOŚCI !

Od dnia 1.01.2012 r., zgodnie z rozporządzeniem NFZ, obowiązuje nowy wzór recepty.

Na recepcie lekarz nie będzie stawiał znaku „P”.
W zamian za to będzie wpisywał stopień refundacji (B – bezpłatne, R- ryczałt, 30%, 50% lub 100%)

Recepty wystawione w 2011 r. nie tracą ważności. Apteka pobiera najniższą odpłatność przewidzianą dla danego leku, jeżeli na recepcie jest litera „P”. Dla recepty ze znakiem „X”, odpłatność nie ulega zmianie.


Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich

§ 28.1. Recepty wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są realizowane na
dotychczasowych zasadach.
2. Jeżeli z danych zamieszczonych na recepcie, wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, osoba wydająca nie może jednoznacznie określić odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy o refundacji, a osoba uprawniona wystawiła na recepcie w części choroby przewlekłe znak „P”
zgodnie z dotychczasowymi zasadami, osoba wydająca pobiera najniższą odpłatność przewidzianą
dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

§ 29.1. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych z dotychczasowym wzorem, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 r., z wyłączeniem możliwości wskazania na takiej recepcie w części choroby
przewlekłe znaku „P”, o którym mowa w § 28 ust. 2, z uwzględnieniem konieczności uzupełnienia recepty o odpłatność.”