NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Rejestracja

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Rejestracja

Zasady rejestracji

Uwaga !!! Pacjenci z nagłymi zachorowaniami i pilnymi wizytami przyjmowani są w dniu zgłoszenia, codziennie, dodatkowo w wyznaczonych do tego godzinach, na krótkie nieplanowane wizyty, po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie w Rejestracji pod numerem 52 361-49-10. Każdy lekarz, w godzinach swojej pracy, ma wydzielony czas na pilne przyjęcia.

Zasady ogólne:

  • Na wizyty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Uzgodnienie terminu wizyty z placówką odbywa się z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta, tak aby przypadki pilne zostały przyjęte w dniu zgłoszenia a planowe w terminie późniejszym w zależności od dostępności. Ilość miejsc do lekarzy jest ograniczona grafikiem przyjęć.
  • Rejestracja do lekarzy odbywa się osobiście, telefonicznie pod numerem 52 361-49-10, przez osoby trzecie lub internetowo na stronie lomzynska.com.plw zakładce rejestracja on-line. Wszystkie formy są równoważne.
  • Rejestracja do lekarzy czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00. Rejestracja internetowa dostępna jest całodobowo.
  • Planowe wizyty lekarskie umawiane są na konkretne godziny, tj. co 15 minut w Poradni Ogólnej (np. 10:00, 10:15, 10:30) i co 10 minut w Poradni Dziecięcej (np. 10:00, 10:10, 10:20), by uniknąć kolejek w poczekalni i rozdzielić chorych z przyczyn epidemiologicznych.
  • Przed wizytą obowiązuje sprawdzenie ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Osoby bez potwierdzonego prawa do świadczeń (świecący się w systemie na czerwono) składają stosowne oświadczenie w rejestracji.
  • W uzasadnionych medycznie przypadkach pomoc medyczną oferujemy również pacjentom ubezpieczonym, niezadeklarowanym do naszej przychodni, których przychodnia macierzysta oddalona jest co najmniej 2 gminy od aktualnego miejsca pobytu oraz osobom ubezpieczonym w krajach Unii Europejskiej za okazaniem ważnej karty EKUZ. Pacjenci przyjmowani są jako goście bez konieczności wypełniania deklaracji wyboru lekarza.
  • W stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjentom udzielana jest natychmiastowa pomoc bez względu na status ubezpieczenia.
  • Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać z odpłatnej konsultacji lekarskiej. Koszt wizyty to 120 zł. Rezerwacja terminu odbywa się jak w przypadku pacjentów zadeklarowanych w przychodni a realizacja wizyty po przyjęciu pacjentów na NFZ. Z uwzględnieniem zasady, że pilne przypadki przyjmowane są w dniu zgłoszenia a wizyty planowe w terminie późniejszym.

Wizyty domowe zgłaszane są codziennie, w dniu wizyty osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 361-49-10 (również przez osoby trzecie) w godzinach od 8:00 do 12:00. Po przyjęciu zgłoszenia w Rejestracji pacjent kierowany jest do lekarza w celu ustalenia sposobu realizacji wizyty. Wizyty realizowane są w tym samym dniu, chyba że w oparciu o stan zdrowia pacjenta lekarz zadecyduje inaczej. Wizyty domowe wykonywane są w uzasadnionych medycznie przypadkach wyłącznie u osób, które w opinii lekarza nie mogą dotrzeć do poradni. Lekarz decyduje o sposobie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjenta. W tym celu może skierować np. do innego pracownika, na pogotowie ratunkowe lub wysłać do domu pielęgniarkę. Wizyty domowe realizowane są u pacjentów, którzy przebywają w odległości nie większej niż 3 km od przychodni.
Przed wizytą obowiązuje sprawdzenie ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Osoby bez potwierdzonego prawa do świadczeń (świecący się w systemie na czerwono) składają stosowne oświadczenie w rejestracji.

Pacjenci naszej przychodni mają również możliwość uzyskania porady telefonicznej w godzinach pracy lekarzy. Dzwoniąc do rejestracji na numer 52 361-49-10 należy poinformować asystenta medycznego o chęci i przyczynie uzyskania porady lekarskiej, wybierając przy tym lekarza. Pacjent ma obowiązek przedstawienia danych, których wymaga lekarz w celu identyfikacji pacjenta. W trakcie porady, jeżeli stan zdrowia pacjenta lub cel porady tego wymaga, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia wizyty w przychodni wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej. Każda porada telefoniczna jest udokumentowana przez lekarza w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Porad udzielamy również mailowo poprzez stronę internetową www.lomzynska.com.pl w zakładce porada on-line. Porady dostępne są wyłącznie do pacjentów naszej przychodni. Aby uzyskać poradę, konieczna jest jednorazowa autoryzacja adresu e-mail w celu ochrony danych osobowych (formularz dostępny na stronie www.lomzynska.com.pl lub w rejestracji przychodni). Wypełniony formularz autoryzacji należy złożyć osobiście w rejestracji Przychodni wraz z dowodem tożsamości. Przesyłane pliki są szyfrowane z kluczem przesyłanym indywidualnie. Pacjent, który chce uzyskać poradę zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Jest to niezbędne by lekarz mógł zidentyfikować pacjenta i na podstawie Historii Zdrowia i Choroby udzielić kompetentnej odpowiedzi. W ramach porady mailowej lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wyniki badań dostępne w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udzielić informacji na temat przyjmowania leków. W trakcie porady, jeżeli stan zdrowia pacjenta lub cel porady tego wymaga, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia wizyty w przychodni, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej. Każda porada mailowa jest udokumentowana przez lekarza w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

Odbieranie telefonów: Proszę pamiętać, że personel Rejestracji dokłada wszelkich starań, by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy dzwoniących oraz oczekujących przy ladzie recepcyjnej. Udostępniliśmy Państwu dwadzieścia kanałów dostępu na linii telefonicznej (tyle osób może równocześnie oczekiwać na połączenie). Zatrudniliśmy dodatkowych pracowników.

Pacjent ma możliwość zamówienia leków stałych bez konieczności rejestracji do lekarza. Leki zamawia się na „Formularzu zamawiania leków stałych” dostępnym w Rejestracji przychodni lub na stronie internetowej www.lomzynska.com.pl w zakładce recepty on-line. Podczas wypełniania formularza niezbędne jest złożenie oświadczenia, które potwierdza występowanie następujących warunków:
– recepty są niezbędne do kontynuacji stałego leczenia,
– dawkowanie leków jest znane,
– zaoczne wypisanie recept jest uzasadnione stanem zdrowia,
– nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.
Na podstawie w/w formularza i dokumentacji medycznej lekarz wypisuje recepty na czas 6-12 miesięcy. Jeśli któryś z warunków nie został spełniony (np. zamówiony lek nie jest lekiem stałym lub pacjent nie był na wizycie lekarskiej przez ostanie 12 miesięcy) recepty nie zostaną wypisane a lekarz wzywa pacjenta na wizytę.
Recept nie odbieramy, e-receptę każdy Pacjent otrzyma w formie SMS.