NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Wizyty domowe

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Wizyty domowe

Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu. Wizyty domowe wykonywane są w uzasadnionych medycznie przypadkach wyłącznie u osób, które w opinii lekarza nie mogą dotrzeć do poradni z powodu stanu zdrowia. Wizyty domowe realizowane są u pacjentów, którzy przebywają w odległości nie większej niż 3 km od przychodni.

Wizyty domowe zgłaszane są codziennie, w dniu wizyty osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 361-49-10 (również przez osoby trzecie) w godzinach od 9:00 do 12:30. Po przyjęciu zgłoszenia w Rejestracji pacjent kierowany jest do lekarza w celu ustalenia sposobu realizacji wizyty.
Wizyty realizowane są w tym samym dniu, chyba że w oparciu o stan zdrowia pacjenta lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz decyduje o sposobie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjenta. W tym celu może skierować np. do innego pracownika, na pogotowie ratunkowe lub wysłać do domu pielęgniarkę.

Przed wizytą obowiązuje sprawdzenie ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Osoby bez potwierdzonego prawa do świadczeń (świecący się w systemie na czerwono) składają stosowne oświadczenie w rejestracji.

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką i złym samopoczuciem są konsultowane przez lekarzy w przychodni i nie są wskazaniem do wizyty w domu. Takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka zapalenia płuc. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.