NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Wizyty domowe

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Wizyty domowe

Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu. Wizyty domowe wykonywane są w uzasadnionych medycznie przypadkach wyłącznie u osób, które w opinii lekarza nie mogą dotrzeć do poradni z powodu stanu zdrowia. Wizyty domowe realizowane są u pacjentów, którzy przebywają w odległości nie większej niż 3 km od przychodni.

Wizyty domowe zgłaszane są codziennie, w dniu wizyty osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 361-49-10 (również przez osoby trzecie) w godzinach od 9:00 do 12:30. Po przyjęciu zgłoszenia w Rejestracji pacjent kierowany jest do lekarza w celu ustalenia sposobu realizacji wizyty.
Wizyty realizowane są w tym samym dniu, chyba że w oparciu o stan zdrowia pacjenta lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz decyduje o sposobie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjenta. W tym celu może skierować np. do innego pracownika, na pogotowie ratunkowe lub wysłać do domu pielęgniarkę.

Przed wizytą obowiązuje sprawdzenie ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Osoby bez potwierdzonego prawa do świadczeń (świecący się w systemie na czerwono) składają stosowne oświadczenie w rejestracji.

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką i złym samopoczuciem są konsultowane przez lekarzy w przychodni i nie są wskazaniem do wizyty w domu. Takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka zapalenia płuc. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.