NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Pielęgniarka środowiskowa

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Poradnie i jednostki > Pielęgniarka środowiskowa

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO – RODZINNA UDZIELA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ).

Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna reprezentuje interesy osób:  zdrowych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Do zadań pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, świadczonych w ramach POZ należy zapobieganie, leczenie i rehabilitacja osób przebywających w ich środowisku domowym.

Zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej:

 • samodzielne planowanie i realizacja całościowej opieki pielęgniarskiej w domu chorego,
 • edukacja zdrowotna pacjenta i członków rodziny a w szczególności:
 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
 • zapobieganie chorobom
 • leczenie chorób oraz zapobieganie ich zaostrzeniom i nawrotom
 • radzenia sobie w codziennym życiu z chorobą
 • realizowanie świadczeń pielęgniarskich w domu chorego, których zakres jest określony zleceniem lekarskim (pobieranie krwi, wykonywanie iniekcji, wykonanie opatrunków)
 • wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego dla pacjenta obłożnie chorego,
 • pomaganie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz jej członków,
 • inicjowanie, przygotowanie i aktywizowanie pacjentów do samo opieki.
 • zapewnianie profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi, leczonymi w domu, przygotowanymi do leczenia szpitalnego oraz po hospitalizacji,
 • pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym,
 • wspieranie rodziny w opiece nad osobą w stanie terminalnym

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE DODATKOWĄ POMOC PACJENTOM PRZEWLEKLE I OBŁOŻNIE CHORYM.

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Bydgoszcz ul. Kapuściska 10

tel. 523612828

2.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMIEŃ ŻYCIA” Bydgoszcz ul. Łomżyńska 54

tel. 523654200

3.PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (poza POZ, odrębnie kontraktowana) Bydgoszcz

ul.Glinki 146 tel. 523602266

4.PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (poza POZ, odrębnie kontraktowana) Bydgoszcz

ul.Wojska Polskiego 46

tel. 503070106

5.OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (świadczenia lekarsko-pielęgniarskie) „SUE RYDER” Bydgoszcz ul.

Wilhelma Roentgena 3

tel. 52 329 00 95

6. OPIEKA PALIATYWNA „SUE RYDER” Bydgoszcz ul. Wilhelma Roentgena 3

tel. 52 329 00 95

7. HOSPICJUM im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Św. Polskich Braci Męczenników Bydgoszcz,

ul.Szpitalna19/BC całą dobę – tel. 52 361 11 45 lub 52 361-48-51

8. HOSPICJUM „SUE RYDER” Bydgoszcz ul. Wilhelma Roentgena 3

tel. 52 329 00 95