NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Położna środowiskowo-rodzinna

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Poradnie i jednostki > Położna środowiskowo-rodzinna

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

I. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych

2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie

3. wizytę patronażową

4. wizytę profilaktyczną

 

II. Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0-4 doba życia:

 

1. W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar.

2. Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.

3. Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

4. profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

 

1-6 tydzień (wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4):

 

1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:

– obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów

– ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia

– wykrywanie objawów patologicznych

– ocena relacji rodziny z noworodkiem

2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki.

3. Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców.

4. Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.

5. Formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zapraszamy pacjentki ciężarne naszej Przychodni na bezpłatną edukację przedporodową od 21 tygodnia ciąży, prowadzoną przez naszą położną środowiskową.

Kontakt telefoniczny: 504-424-584