NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Położna środowiskowo-rodzinna

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Poradnie i jednostki > Położna środowiskowo-rodzinna

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

 

I. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych

2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie

3. wizytę patronażową

4. wizytę profilaktyczną

 

II. Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0-4 doba życia:

 

1. W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar.

2. Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.

3. Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.

4. profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

 

1-6 tydzień (wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4):

 

1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:

– obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów

– ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia

– wykrywanie objawów patologicznych

– ocena relacji rodziny z noworodkiem

2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki.

3. Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców.

4. Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.

5. Formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.