NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Transport medyczny

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Transport medyczny

Każdy pacjent w sytuacji, gdy niezbędne jest podjęcie natychmiastowego lecznia lub kontynuacji leczenia w danym zakładzie opieki zdrowotnej lub przekazania do dalszego leczenia w innym zakładzie udzielającym świadczeń we właściwym zakresie a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego, może liczyć na bezpłatny transport do wskazanej placówki służby zdrowia. W takim przypadku zlecenie wystawia i pokrywa jego koszt lekarz stwierdzający konieczność leczenia w oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta placówce opieki zdrowotnej /lekarz specjalista lub lekarz POZ/.

W naszej przychodni usługi związane z transportem medycznym świadczą firmy:

AGAMED (ul. Deszczowa 47, 85-467 Bydgoszcz, tel.: 508-152-940, 510-540-234, biuro@aga-med.eu, www.aga-med.eu) 

DUO-MEDIC (ul. Łucka 19, 85-185 Bydgoszcz, tel.: 572-300-444, 572-300-333, biuro@duomedic24h.pl)

Po zakończeniu leczenia szpitalnego zlecenie na transport chorego do domu wystawia i pokrywa jego koszt lekarz pracujący na oddziale szpitalnym.

W innym przypadku (przewozy nie związane z prowadzonym leczeniem, przewozy do placówek opiekuńczych, zmiana miejsca pobytu chorego, wypoczynek) określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Według powyższego rozporządzenia:

pacjenci z I stopniem niepełnosprawności (do których zalicza się osoby zdolne do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego) – płacą 100% kosztów transportu.

pacjenci z II stopniem niepełnosprawności – (do których zalicza się osoby zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) – płacą 60% kosztów transportu.