NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Przychodnia poszukuje lekarza

NZOZ Przychodnia Łomżyńska poszukuje lekarza do pracy w Poradni POZ (dorośli lub dzieci). Kontakt w sprawie pracy: e-mail: dyrekcja@lomzynska.com.pl telefon:…

Wizyty pilne

Przypominamy, że pacjenci z nagłymi zachorowaniami (gorączka, ból, uraz) przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym, na krótkie…

Grypa

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Aktualności > Grypa

Grypa to zespół objawów klinicznych związany z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy. Grypa sezonowa – zachorowania występujące corocznie w okresie epidemicznym, spowodowane przez typowe wirusy grypy występujące u ludzi. Grypa pandemiczna – zachorowania występujące co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat w postaci światowych epidemii (pandemii) wywoływane przez nowe, nieznane do tej pory u ludzi podtypy wirusa, np. tzw. hiszpanka (w latach 20. XX w.). Ponieważ większość osób w populacji (w skrajnych przypadkach nikt) nie ma nawet resztkowej odporności na takie nowe podtypy lub warianty wirusa, zakażenie szerzy się bardzo szybko – podczas pandemii liczba zachorowań jest kilkakrotnie większa niż podczas zwykłych epidemii grypy sezonowej.

Obraz kliniczny

Nagłe wystąpienie objawów:

# ogólnych – gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucie rozbicia i osłabienia, złe ogólne samopoczucie;

# ze strony układu oddechowego – ból gardła i nieżyt nosa (zwykle o niedużym nasileniu), suchy kaszel;

# rzadziej powyższym objawom towarzyszą (zwłaszcza u dzieci) nudności, wymioty i/lub łagodna biegunka.

U małych dzieci obraz kliniczny może być ciężki (wysoka gorączka, senność, czasem drgawki gorączkowe), często występuje zapalenie ucha środkowego. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać ≥2 tyg. Do 50% zakażeń przebiega bezobjawowo.

Przebieg kliniczny i odrębności grypy pandemicznej A/H1N1v (sezon 2009/2010)

W większości przypadków (80%) zachorowania na grypę pandemiczną A/H1N1v mają przebieg łagodny lub średnio ciężki, choroba ustępuje samoistnie po 5-7 dniach, a obraz kliniczny nie różni się od grypy sezonowej. Najwięcej zachorowań występuje wśród dzieci i młodych dorosłych (80% przypadków <30 lat), rzadziej natomiast chorują dorośli po 60. roku życia. Grypa pandemiczna tym się jednak różni od sezonowej, że większość ciężkich przypadków wymagających hospitalizacji i zgonów (>80%) dotyczy dzieci oraz dorosłych w wieku 24-64 lat, a nie – jak w przypadku grypy sezonowej – osób po 65. roku życia. W porównaniu z wirusem grypy sezonowej wirus A/H1N1v głębiej penetruje do układu oddechowego, a u niektórych chorych występuje szybka progresja choroby (w ciągu 24 godzin), dlatego należy zalecić pilną kontrolę w razie zaostrzenia objawów (szczególnie pojawienia się duszności lub objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego . Badania kontrolnego wymagają także chorzy, u których gorączka lub inne nasilone objawy utrzymują się >3 dni.

Leczenie objawowe

1. Odpoczynek w łóżku, dużo snu, picie dużej ilości płynów, izolacja chorego .

2. Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe – paracetamol, ibuprofen. Nie należy stosować aspiryny i innych preparatów kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (ze względu na ryzyko zespołu Rey’a).

3. W razie potrzeby: leki przeciwkaszlowe (w lżejszych przypadkach łyżka miodu przed snem), leki kurczące naczynia błony śluzowej nosa lub roztwory soli do nosa.

4. Powszechnie stosowane leki, takie jak witamina C i rutozyd, są nieskuteczne. Leki homeopatyczne (np. Oscillococcinum) – korzystne działanie niepotwierdzone.