NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Przychodnia poszukuje lekarza

NZOZ Przychodnia Łomżyńska poszukuje lekarza do pracy w Poradni POZ (dorośli lub dzieci). Kontakt w sprawie pracy: e-mail: dyrekcja@lomzynska.com.pl telefon:…

Wizyty pilne

Przypominamy, że pacjenci z nagłymi zachorowaniami (gorączka, ból, uraz) przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym, na krótkie…

Elektroniczna weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ)

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Aktualności > Elektroniczna weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ)

  1. Od 1 stycznia 2013 r. każdy Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany
    przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
    w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

  1. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie. Takie oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

  2. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

  3. Pacjent z niepotwierdzonym prawem do świadczeń, który nie złożył oświadczenia może skorzystać wyłącznie z wizyty odpłatnej według cennika.


    Źródło: Komunikat – Centrala NFZ z dnia 16.11.2012 r. – Biuro Komunikacji Społecznej