NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Akademia NFZ - Programy profilaktyczne

Na stronie https://akademia.nfz.gov.pl/dostępny jest kalendarz badań profilaktycznych. Zaznacz płeć, wybierz wiek i naciśnij przycisk SPRAWDŹ, a kalendarz wygeneruje Ci listę…

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - zamknięta

Od 15 grudnia nie działa Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod numerem telefonu 800 137 200. Wciąż aktualny jest numer Telefonicznej Informacji Pacjenta…

Elektroniczna weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ)

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Aktualności > Elektroniczna weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ)

  1. Od 1 stycznia 2013 r. każdy Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany
    przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
    w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

  1. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie. Takie oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

  2. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

  3. Pacjent z niepotwierdzonym prawem do świadczeń, który nie złożył oświadczenia może skorzystać wyłącznie z wizyty odpłatnej według cennika.


    Źródło: Komunikat – Centrala NFZ z dnia 16.11.2012 r. – Biuro Komunikacji Społecznej