NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

– Szczepienia bezpłatne dla dzieci przewlekle chorych

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Szczepienia i szczepionki > – Szczepienia bezpłatne dla dzieci przewlekle chorych

Szczepienie p/ Streptococcus Pneumoniae 

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z   wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

– przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia

– schorzenia immunologiczno-hematologiczne,

– małopłytkowość idiopatyczną,

– ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

– as plemię wrodzoną lub po splenektonii,

– zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii

– pierwotne zaburzenia odporności

– zakażone HIV

– przed planowym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku,

narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego

b) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na

dysplazję oskrzelowo-opłucną

 

Ospie wietrznej

a) dzieciom do ukończenia 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapię

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a- które nie chorowały na ospę wietrzną.