NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Przychodni, żeby lepiej pomagać naszym Pacjentom.
Wypełnij ankietę

Leczenie sanatoryjne

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Dla Pacjentów > Niezbędnik pacjenta > Leczenie sanatoryjne

Leczenie sanatoryjne przysługuje każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Jednak na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Leczenie uzdrowiskowe może mieć formę leczenia szpitalnego uzdrowiskowego, sanatoryjnego uzdrowiskowego, rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym, rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym oraz w przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne)

Skierowanie na leczenie sanatoryjne wystawia lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem, jeżeli uzna taką potrzebę. Pobyt w sanatorium ma na celu poprawę kondycji psychofizycznej, umożliwienie regeneracji organizmu w izolacji od codziennych przeciążeń, oraz wykorzystanie leczniczych właściwości uzdrowiska /klimat, wody lecznicze, zabiegi…/ w celu optymalizacji leczenia i podtrzymania remisji choroby. Na leczenie uzdrowiskowe kieruje więc lekarz specjalista i lekarz pierwszego kontaktu.

Przed wystawieniem skierowania lekarz powinien określić wskazania, spodziewane korzyści oraz przeciwskazania. Pomocne w tym mogą okazać się wyniki podstawowych badań.

O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia

Koszt leczenia uzdrowiskowego:

Leczenie szpitalne uzdrowiskowe oraz rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego.

W sanatorium uzdrowiskowym oraz w rehabilitacji sanatoryjnej ubezpieczony wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju. Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym oraz w rehabilitacji sanatoryjnej odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty zabiegów i badań lekarskich. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Opiekunowie kierowanych na leczenie do uzdrowiska dzieci od 3 do 6 lat ponoszą pełną odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowisku.

Koszty podróży do i z uzdrowiska pacjent ponosi samodzielnie.

Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną, pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia, strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu, w przypadku dzieci w wieku szkolnym – podręczniki i przybory szkolne.

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez oddział NFZ, pacjent winien niezwłocznie odesłać do oddziału NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione prze lekarza.