NZOZ Przychodnia Łomżyńska

Recepty online, wyniki online, rejestracja online

Łomżyńska 51a, bydgoszcz

52 361 49 10

 

Zamawianie leków on-line

NZOZ Przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy > Zamawianie leków on-line

Dane zamawiającego

Imię i nazwisko *

PESEL *

Seria i numer dokumentu tożsamości

Adres e-mail *

Leki

Lek *

+ dodaj nowy lek

LUB

Odbiór zamówienia

Imię i nazwisko upoważnionego *

PESEL *

Seria i numer dokumentu tożsamości

Powyższe oświadczenia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta zamawiającego recepty.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

* pola wymagane